Shaadi ke side effects…

तुमचे लग्न केव्हा अयशस्वी असते .?

पुरुष यांच्या करिता…

१. जेव्हा तुम्ही घाणेरड्या मसाज पार्लरला नेहमीच भेट देता, तेव्हा…

२. जर तुम्ही तुमच्या बायकोचे सर्वात चांगला मित्र, अर्थातच बेस्ट फ्रेंड, नसता तेव्हा…

३. तुमच्या प्रत्येक परदेश दौर्यात जेव्हा तुम्हाला गोरया मैत्रिणीचा सहवास हवाहवासा वाटतो. मग त्यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागले तरी चालतात.

४. जर तुमच्या आयुष्याची तुलना नेहमीच तुम्ही इतरांशी करता तेव्हा. नेहमी मित्राचीच बायकोतले गुण हिच्यात का नाही म्हणून रागावता तेव्हा…

५. या धर्तीवर जगणारी प्रत्येक नार कडे तुमची विकृत नजर असते तेव्हा.…हिन्दॆ मध्ये त्याला “ठरकी” म्हणून ओळखले जाते.

६. बर्याच जणांना आपल्या बायोकेचे फोटो फेसबुक वर टाकायला आवडत नाही…. बिलिव मी, हा गुण खूप मोठा दुर्गुण आहे, याचा अर्थ तुम्हाला तुमच्या बायकोची लाज वाटत आहे.

७. विम्जीकल सारखे वागणे, बायको पोराना मारत सुटणे, तेव्हा तुम्ही सर्वात जास्त अयशस्वी आहात.

८. आईचे जास्तीचे ऐकून बायकोशी त्या हिशोबाने वागणे.

९. दर दुसर्या दिवशी पुरुष मित्रां बरोबर प्यायला बसता तेव्हा।

१०. आणि, जेव्हा तुम्ही सासर्याची प्रोपार्टी आणि पैसा बघून लग्न करता तेव्हा  आणि

११. टंच बायकोला समोर करून, आपले काम समोरच्याकडून काढून घेता तेव्हा…

आणि स्त्रियांसाठी लग्न अयशस्वी असते जेव्हा…

१. तुम्ही घरातल्या आणि नवरयाच्या प्रत्येक गोष्टी आपल्या आईला सांगता तेव्हा…

२. जेव्हा तुम्ही घरातल्या एकमेव “कमावता पुरुष ” होता आणि नवरा आळसा पाई घरी बसतो तेव्हा…

३. संडे च्या दिवशी तुम्ही नवर्याला सोडून किट्टी पार्टीला जाता तेव्हा…

४. जेव्हा बहिणीचे आणि मैत्रिणीचे आयुष्य सुखवस्तू  वाटते तेव्हा…

५. जेव्हा तुम्ही पोर पैदा करण्याचे मशीन बनता तेव्हा…

६.  तुम्हाला कोणा न कोणा सोबत आपल्या मनातले बोलणे स्वाभाविक आहे. पण जेव्हा तुम्ही प्रत्येकच वेळी जर हे केलात तर बर नस्त.

७. जेव्हा तुम्ही एक काय दोन घर खाली लग्न करून येता, अर्थातच संसारात वरचष्मा अस्तो. आणि जर तुम्ही इगो आणला तर सगलेच सम्पते.

८. तुमची सटकते जेव्हा नवरा ६ महिन्यातून एकदा सासरी येतो तेव्हा. मात्र तुम्ही मात्र सासू सासर्यांचे दररोज हागे धुणे करणे अपेक्षित अस्त.

९. तुम्ही संसार फक्त मुला बाळांसाठी रेटता तेव्हा…

१०. आणि जेव्हा स्त्री नुसती घरी बसून जाड होत असते आणि इकडे नवरयाचे लक्ष दुसरी कडे आकर्षित होते तेव्हा.

How Happily are you married? 

For a Husband..

1. If you often visit dodgy Massage Parlors, you are definitely not happily married…

 2. If you are not “a buddy” of your wife, you are certainly not happily married.

3. If you travel abroad often and indulge in “white skinned” lies you are not happily married…unless your partner is having an acute illness. 

4. If you compare your lifestyle with your best friend, you are not happily married..

5. If you have an eye with lust for every living being that is female, you are not happily married….

6. If you refuse to upload/ show your marital pictures to your friends or on social network sites, 

you are not happily married..

7. If you are a whimsical, always ready to fight (hit) your wife and children, you are not happily married…

8. If you listen to your Mommy all the time, you are not happily married

9. If you love your guy friends and find a reason to go out every alternate day without your partner, you are not happily married.

10. If you have super rich in-laws, and you married for that reason, you will never be happily married..

For a wife..

1. If you tell each and everything to your mother or your sister of that of your husband’s, you are surely not happily married.

2. If you are the sole bread earner and your partner is just “lazy” to earn the livelihood, believe me you are not happily married.

3. If you have friends who invite you to kitty parties and lunches and brunches and YOU go on a Sunday without hubby, you are not happily married.

4. If you are more educated, come from a more financially sound family and earn a lot more than your hubby, you are bound to have an upper hand in the marriage, though you many not say so, you will surely influence the kids more. 

5. If you are just reduced being sex slave of your husband, and a kid producing machine, you are not happily married.

6. Fights and arguments in a marriage are common. But even sharing with someone is a must…as i said above, sharing too much will also spoil the game, you need to vent out, also..

7. If you compare your best friends life with your’s, you will surely be sad…

8. If you are dragging the marriage and “adjusting” just for your children, my dear you are so not happily married.

9. If you make your husband do what is beyond his EGO and self respect, you are not happily married..e.g not all husbands like to visit in-laws everyday. Though you as a wife are expected to bloody stay with in alws, listen to them and be a STRONG women after that….haha…watta joke nah!

10. If you sitting at home, growing fat and lazying around, very soon my dear you will end up having problems in your marriage…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *